Wijkbeheerder
Wijkmanager

Beroerde huisvesting scouting Reeds een aantal jaren is Scouting St Bernardus bezig een honk te krijgen, tot nu toe steeds vergeefs. De scouting heeft een oogje op het Vitens pompstation. Als het daar geldende bestemmingsplan o...

Parkeeroverlast Groot Brittanniėstraat e.o. In de buurt van de Groot Brittanni straat zijn te weinig parkeermogelijkheden. De diverse overleggen hierover hebben nog erg weinig opgeleverd. Een gedetaillerd overzicht van de historie van het p...

Plastic containers Bij het Witte Huis en elders in Lent staan "op proef" oranje containers voor plastic. Er zijn tal van problemen mee: behalve de ordinaire kleur, blijkt er ook ander afval dan plastic in te belanden...

Route buslijnen In de oorspronkelijke plannen voor de Waalsprong stond een ster-structuur voor het openbaar vervoer, waarmee alle wijken bereikbaar waren. Door het stilvallen van de bouw (de MER-rapportage moest o...

Vossenpelsestraat Op de Vossenpelsestraat is de maximum-snelheid 50 km. per uur geworden. De manier waarop dit (niet) aangegeven is, leidt tot vele onduidelijkheid. Wat betekent een dubbele onderbroken streep in het...
Printerversie
Beroerde huisvesting scouting / Parkeeroverlast Groot Brittanniėstraat e.o.

ContactDisclaimer