Wijkbeheerder
Wijkmanager

Op 21 mei a.s. van 17.00 tot 19.30 uur zal in de hal van De Ster een inloopbijeenkomst worden gehouden inzake de nieuwe brede school "De Verwondering" (voor 400 leerlingen) in de Laauwik.
Er zullen schetsen en plattegronden aanwezig plus een moodboard (een collage van plaatjes m.b.t. de sfeer en uitstraling van het gebouw), zodat mensen een beeld kunnen krijgen van de nieuw te realiseren school. Voor tekst en toelichting zal de o.a. de architect aanwezig zijn.


Printerversie
Klankbord school: peilingen 20 sept.2012 / Klankbordgroep school

ContactDisclaimer