Wijkbeheerder
Wijkmanager

Inloopbijeenkomst over nieuwe brede school Op 21 mei a.s. van 17.00 tot 19.30 uur zal in de hal van De Ster een inloopbijeenkomst worden gehouden inzake de nieuwe brede school "De Verwondering" (voor 400 leerlingen) in de Laauwik. Er zulle...

Tijdelijke huisvesting De Verwondering Zoals u wellicht weet gaat De Verwondering, de nieuwe basisschool van Conexus in augustus 2013 van start. Omdat de definitieve locatie naast de begraafplaats dan nog niet klaar is, zal de school i...

KBG - school Notulen 21-1-2013 Klik hier voor KBG-school Notulen 21-1-2013.

KBG - school: werkwijze 21-1-2013 Klik hier voor de werkwijze van de klankbordgroep school 21-1-2013

Klankbord school: presentatie varianten 20 sept.20 Klik hier om "Klankbord school: presentatie varianten 20 sept.2012" te laden.

Klankbord school: presentatie proces 20 sept.2012 Klik hier om Klankbord school: presentatie proces 20 sept.2012" te laden.

Klankbord school: peilingen 20 sept.2012 Klik hier om "Klankbord school: peilingen 20 sept.2012" te laden.

Klankbord school: Verslag 21 aug 2012 Klik hier om het Verslag van 21 aug. 2012 te laden.

Klankbord school: locatie-onderzoek, versie 2 Klik hier om het locatie-onderzoek, versie 2 te laden.

Klankbord school: Agenda 21-8-2012 Klik hier om de agenda voor 21 aug. 2012 te laden.

Samenstelling klankbordgroep school Klik hier om de `samenstelling van de klankbordgroep school`te laden.

Klankbord school: presentatie locatieonderzoek Klik hier om de presentatie van het locatieonderzoek te downloaden.


1 2

VerderDe documenten van en voor de klakbordgroep school zijn openbaar.


Printerversie
Inloopbijeenkomst over nieuwe brede school / Klankbord school: werkwijze

ContactDisclaimer