Wijkbeheerder
Wijkmanager

Dit jaar wordt er op 10 december voor het eerst bij het kersverse station Lent een fakkelwake gehouden tussen 17.00 en 19.00 uur.

Op die dagviert Amnesty International, zoals ieder jaar, de Dag van de Rechten van de Mens. Dat is de dag waarop in 1948 de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekenden. Traditiegetrouw viert Amnesty International dat met een fakkelwake of -tocht.
Fakkels zijn ter plekke verkrijgbaar tegen een vrijwillige bijdrage.

De organisatoren hopen dat u in grote getale naar deze eerst Lentse fakkelwake komt, zodat we met elkaar de slachtoffers van mensenrechtenschendingen wereldwijd kunnen gedenken!
Hopelijk tot 10 december!

Met Amnestygroet,
Anne-Rie Bus
contactpersoon Amnesty Nijmegen-Noord


Printerversie
Laatste nieuws / Sfeerverslag bezoek B&W op 13 okt.2009

ContactDisclaimer