Wijkbeheerder
Wijkmanager

De Wijkraad is ingeschreven voor het project Kern met Pit bij
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
Dit programma beoogt om met kleinschalige projecten te proberen je
buurt, wijk of dorp te verbeteren.
In januari wordt er een startbijeenkomst georganiseerd waar we ons plan
kunnen presenteren. Eind december horen we of we hiervoor worden
uitgenodigd. Zie hier voor meer infomatie.


Printerversie
Openbare ruimte / Wijkbeheerplan Lent 2009-2013

ContactDisclaimer