Wijkbeheerder
Wijkmanager

Na de JOPS een OOP (ouderen-ontmoetings-plaats) De Wijkraad is ingeschreven voor het project Kern met Pit bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

   

Wijkbeheerplan Lent 2009-2013 Sinds 30 okt. 2009 staat het concept wijkbeheerplan Lent 2009-2013 op de gemeente-site. Belangstellende burgers (en buitenlui) kunnen hierop reageren. Daarnaast is het concept wijkbeheerplan ook t...

   

Uw medewerking gevraagd voor een Groen Nijmegen Uw medewerking gevraagd voor de toekomst van een groen Nijmegen Voor de leefbaarheid van een stad zijn parken, bomen en bloemen van groot belang. Het platform Groen Nijmegen zet zich in heel Nijme...

   


Wijkbeheer plan

In 2005 is een wijkbeheerplan voor Lent opgesteld. Het wijkbeheerplan beschrijft hoe de openbare ruimte in een wijk de komende vier jaar wordt beheerd. Bewoners van Lent hebben meegepraat bij de totstandkoming van het plan. Het definitieve wijkbeheerplan kunt u nu inzien. [961 KB]
Het plan beschrijft de huidige en gewenste situatie van de openbare ruimte en geeft aan welke maatregelen er nodig zijn om het verschil hiertussen aan te pakken. Dat zijn maatregelen in de sfeer van dagelijks onderhoud, maar ook voorstellen voor groot onderhoud of eventuele herinrichtingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan handhaving, toezicht en straatreiniging. De kaders neergezet in het Beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vormen de randvoorwaarden voor de wijkbeheerplannen.

Printerversie
Na de JOPS een OOP (ouderen-ontmoetings-plaats)

ContactDisclaimer