Wijkbeheerder
Wijkmanager

Wie is uw wijkmanager?

Onze wijkmanager is momenteel Eric van Ewijk. Voor meer informatie klik hier.

Een wijkmanager zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijken. U kunt een wijkmanager beschouwen als degene die de samenwerking in de wijk organiseert, met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijn en onderwijs.

Belangrijke onderwerpen zijn:
- het wonen,
- de woon- en leefomgeving,
- voorzieningen voor kinderen,
- jongeren en ouderen,
- de aanpak van overlast en verloedering en
- hoe de mensen met elkaar omgaan in de wijk.

De wijkmanager weet wat er speelt in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen. In wijken waar dit nodig is, zorgt de wijkmanager om de twee jaar voor een wijkaanpakprogramma, en ziet toe op de uitvoering hiervan.

Bewoners kunnen bij de afdeling wijkmanagement een subsidie aanvragen voor bewonersactiviteiten in de wijk. De wijkmanager beoordeelt deze aanvraag in overleg met de budgethoudende bewonersorganisaties.

Eric van Ewijk is als wijkmanager verantwoordelijk voor de wijkaanpak in de wijken Stadscentrum en Benedenstad (Centrum), Altrade, Bottendaal, Hengstdal, Galgenveld, Groenewoud, Kwakkenberg en Ooyse Schependom (Oost) en Oosterhout, Lent en Ressen (Noord).

Hoe bereikt u Eric voor de wijkaanpak van Centrum, Oost en Noord?

- e-mail: e1.van.ewijk@nijmegen.nl
- tel. (024) 329 25 19
- afspraak via secretaresse Marlies Reimering, tel. (024) 329 90 37 of via e-mail: m.reimering@nijmegen.nl
- bezoekadres: Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6
- postadres: Gemeente Nijmegen, Afd. WM00, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
Printerversie

ContactDisclaimer