Wijkbeheerder
Wijkmanager

Afspraken rond Vossenpelsestraat ma 18-5-2009

Uitleg toegepaste belijning: de asmarkering bestaat uit 'n 1-1 streep bij de zijwegen, een ononderbroken streep bij de bushaltes en op de overige locaties uit 'n 3-1 streep.
 
Na uitleg van de toegepaste belijning en de hierop gevoerde discussie zijn de volgende afspraken tot stand gekomen.
1. Op 'n 6-tal punten moet de 3-1 streep aangepast worden omdat deze niet consequent is uitgevoerd.
2. Er komen extra 50 km markeringen op het wegdek (3 tal).
3. Zo spoedig mogelijk wordt de wegkant rader detector geplaatst, Hans deelt de wijkraad mee wanneer deze geplaatst wordt.
4. De resultaten zullen met wijkagent Ivo Schober besproken worden.
5. Tjerry bespreekt binnenkort de verkeerssituatie/bebording op het Bemmelsedeel v.d. Vossenpelsestraat met Bemmel.
6. Vossenpelsestraat thv nr. 13 en 15: beperkt zicht en overlast fietsers i.v.m. overgroeiende haag.
7. Wijkraad wil graag geïnformeerd worden over de evaluatie invoering 50km op de Vossenpelsestraat.
8. Wijkraad vraagt of het mogelijk is om een snelheidssignalering met 'n smily geplaatst kan worden
9. Afgesproken is dat de varkensrug thv Vossenpelsestraat nr. 17 volledig wit geschilderd wordt.
 
Met vriendelijke groet,
Hans Bongers Wijkbeheerder Nijmegen Noord


Printerversie
Omleidingen Pr.Mauritssingel in nov. 2010 / Werkzaamheden Laauwickstraat begin okt.2009

ContactDisclaimer