Wijkbeheerder
Wijkmanager

Informatie bijeenkomst op 3 november in de Ster.

Deze bijeenkomst vindt plaats op initiatief van de wijkraad Lent, die maar liefst twee
wethouders bereid heeft gevonden ons verder te informeren over de te realiseren
jeugdvoorzieningen op de korte en wat langere termijn. De avond wordt geleid door de
nieuwe voorzitter van de Wijkraad, die na de inleidingen van de wethouders de vragenronde
in goede banen zal leiden. De wethouders Frings en Helmer zullen de bewoners van Lent
uitvoerig informeren over:

- het voornemen om specifieke jeugdvoorzieningen te realiseren in De Ster, het proces, de
gehanteerde criteria, het waarom daar en niet elders, etc.

- de plannen/ontwikkelingen rond en in De Ster, oa. upgrading intern De Ster, vestiging De
Windroos, de uitbreiding SBO, De Vieze Broek etc.

Omdat het hier plannen betreft die voor Lent, en zeker voor de toekomst van Lent en haar
jongeren, behoorlijke impact hebben, achten wij het zinvol en wenselijk om zoveel mogelijk
omwonenden en direct of indirect betrokkenen te informeren en ze de gelegenheid te bieden
om met vragen te reageren op de plannen. Even voor de goede orde: dit is geen
Wijkraadvergadering, maar een informatieavond die door de Wijkraad is geïnitieerd en wordt
gefaciliteerd. U bent van harte welkom in de Ster, Muziekzaal op de eerste etage.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur inloop met kopje koffie
20.00 uur opening door Ton Pennings Voorzitter van de Wijkraad Lent
20.05 uur inleiding wethouder Bert Frings
20.30 uur inleiding wethouder Renske Helmer
20.55 uur Pauze met mogelijkheid om vragen schriftelijk te stellen
21.15 uur vragen-beantwoording door wethouders
21.45 uur resume en aanbevelingen

We hopen op uw komst, namens de wijkraad en de gemeente Nijmegen


voorzitter Wijkraad Lent

Download hier [29 KB] de uitnodiging


Printerversie
Voorzieningen / Een naam voor Sporthal Noord

ContactDisclaimer