Wijkbeheerder
Wijkmanager

Jeugdvoorzieningen informatie bijeenkomst op 3 nov Informatie bijeenkomst op 3 november in de Ster. Deze bijeenkomst vindt plaats op initiatief van de wijkraad Lent, die maar liefst twee wethouders bereid heeft gevonden ons verder te informeren ove...

Een naam voor Sporthal Noord Sporthal zoekt naam Pal naast het Citadel College verrijst de sporthal die bestemd is voor het Citadel College, clubs, verenigingen en inwoners die incidenteel sporten. De in het oog springende s...

Ik zie groen Beste Wijkraad, Zijn er nog Groene Projecten in Lent waar onze scouting-groep aan mee zou kunnen werken in het kader van Groen Project acties van Scouting Nederland? Hebben Jullie adressen om naa...

3 nov. wijkraadvergadering over de gezondheidszorg Op 3 november a.s van 20.00 tot 22.00 uur organiseert de wijkraad Lent in samenwerking met het Gezondheidscentrum Frans Huygen en ZZg, thuiszorgteam een openbare vergadering. Deze avond wordt gehou...

Voorzieningenplan Nijmegen-Noord (2010) Voor een presentatie opver het Voorzieningenplan voor Nijmegen-Noord (2010) klik hier. Voor hoofdstuk 4.2. hieruit klik hier.

Thermion - di.15 mrt.2011 20.00 uur Witte Huis "Het Thermion / Philips gebouw in Lent . Een presentatie over, de geschiedenis, conservering en herbestemming van industrieel erfgoed. Door:: Ir. Kor Hania, architect, Dr. Harriet Vreugdenhil, hu...

Stichting Cultureel Maatschappelijke Projecten Stichting Cultureel Maatschappelijk Projecten CMP is onlangs verhuisd van de Griftdijk Zuid naar de Postweg 50 in Nijmegen. Bij CMP gaan langdurig werklozen aan de slag binnen onze organisatie en ...

Tevredenheidsonderzoek wijkcent/wijkkrant/website Onderzoek onder bezoekers van wijkcentra In Nijmegen zijn er 22 wijkcentra: 5 kleinere buurtcentra, 15 "gewone wijkcentra en 2 wijkcentra in de voorzieningenharten De Klif en De Ster. In die 22 w...

NEC probeert supporters in Lent te organiseren Voor wie naast van DVOL ook supporter van NEC is: NEC probeert supporters in Lent te organiseren. Klik hier voor meer informatie.

Zwangerschapscursussen in de Ster Met ingang van 1 mei 2010 worden er in de Ster zwangerschapscursussen gegeven door Ineke Dijkstra. Klik hier voor meer informatie.

CJG: Inloopspreekuren en thema-avonden Graag vraagt het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nijmegen Noord uw aandacht voor bijgevoegd nieuwsbericht over inloopuren en thema-avonde. Klik hier voor het bericht.Op 18 mei 2005 is door de gemeenteraad een besluit genomen over de voorzieningenstructuur van de Waalsprong.

Er komen maar 3 volledige Voorzieningenharten en wel in Oosterhout (is al gerealiseerd), Visveld-Oost en de Citadel. Het voorzieningenhart in Visveld Oost wordt volgens planning in juli 2007 opgeleverd. In de andere wijken komen zogenaamd kindclusters, bestaande uit KION en een basisschool incl naschoolse opvang. Realisering van deze laatste voorzieningen worden volledig overgelaten aan de besturen van de betreffende organisaties. De basisschool "Het Geldershof" in het dorp Lent zal worden gerenoveerd, zodat deze nog tot 2015 kan worden gebruikt op de huidige locatie. De Spil zal eveneens extra onderhoud krijgen, maar dat wordt uit een ander potje betaald.
De voorstellen m.b.t. de voorzieningen [46 KB] de programmering [78 KB] daarvan en de brandweer [29 KB] kunt u hier downloaden (pfd) Welkom

Sportcentrum De Spil


Printerversie
Jeugdvoorzieningen informatie bijeenkomst op 3 nov

ContactDisclaimer