Wijkbeheerder
Wijkmanager

Ingezonden brief Wijkraad Lent Concept plan van aanpak zoals vastgesteld zal worden in de raad van 28 januari 2015. Betreft strategische meedenk- visie plan van aanpak Hof van Holland/Broodkorf/Woenderskamp

Vlug! Voor 7 euro meepraten over je eigen wijk De Grensverleggende Stad N.O.W.! 2: Waalsprong Woensdag 25 april / aanvang 20.00 uur / LUX Nijmegen / Entree 7 euro / Studenten 5 euro / toegangskaarten verkrijgbaar via www.lux-nijmegen.nl H...

Presentatie over ontzandingen 23-9-2011 Er bestaat een klankbordgroepZoals jullie weten maken Daarvan maken deel uit van een grote Tijdens de laatste bijeenkomstvan de klankbordgroep ontgrondingen / landschapszone op 26 september 2011 h...

Overzicht planantwikkeling laauwick (2010) Voor een overzicht van de planontwikkeling voor de wijk Laauwick (2010) klik hier.

Ontwerp-Bestemmingsplan Kern lent en Visveld Voor het ontwerp-bestemmingsplan kern lent en Visveld klik hier.

Reactie platform waalsprong op bestemmingsplan ker Voor de reactie van het platform Waalsprong op het bestemmingsplan Kern lent en Visveld. Klik hier.

Presentatie over ontzandingen 11-10-10 De ontzander (MNO) van de plassen in de Waalsprong heeft op 11-10-2010 een presentatie gegeven van de plannen. Voor deze presentatie klik hier.

Uitslag stemming over dubbele straatnamen De uitslag van de stemming door de straatbewoners over de alternatieven voor de dubbele straatnamen in Lent en Nijmegen is bekend. Klik hier voor de uitslag. De Lentse straten zijn gemarkeerd met e...

Veni, vidi, Vinex (Vox, 15-1-2009) In Vox, het blad van de Nijmeegste universiteit is een artikel over de Waalsprong verschenen onder de titel: Veni, vidi, Vinex (klik hier).Alternatief plan Citadel (burea Zichtas)

Het bureau Zichtas (archtitect J.Rampen) heeft een alternatief plan voor de Citadel ontworpen, waarin meer ruimte voor groen en ruimte rondom fort Lent gereserveerd.
Dit plan is op 25 febr. 2010 gepresenteerd in het Witte Huis te Lent.
Voor de presentatie klik hier [2.611 KB] .


Printerversie
Ingezonden brief Wijkraad Lent / Vlug! Voor 7 euro meepraten over je eigen wijk

ContactDisclaimer