Agenda wijkraad 6 mrt. 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

1. Opening

2. Agenda - Signalen uit de wijk?

3. Jeugd
3a. Jop Visveldsestraat (stand van zaken)
3b. Jeugdvoorziening (stand van zaken)
3c. Een jongeren-wijkraad?

4. Park Lingezegen
4a. Een fietstocht door het park op 29 maart.
4b. De dag van het park (op 29 juni)
4c. Wie wil er in de klankbordgroep?

5. Themawijkraad over burgerparticipatie op do. 3 april a.s.

6. Mededelingen vanuit Platform Waalsprong.
6a. Nieuwe coördinator: Mathijs Lenis.
6b. De tijdelijkheid van de fietsbrug over de prins Mauritssingel.

7. Mededelingen bestuur WR
7a. Windturbines (stand van zaken) door Patries Lessmann.
7b. TAB’s (stand van zaken).
7c.

8. Notulen d.d. 6-2-2014 (klik hier)

9. Rondvraag

10. SluitingPrinterversie

ContactDisclaimer