Agenda wijkraad 3 apr. 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

Themabijeenkomst Burgerparticipatie.

Doel van de avond
is een advies geven aan wethouder Bert Frings - hij heeft erom gevraagd - over hoe het verder moet met burgerparticipatie in Nijmegen. We willen dit advies baseren op jullie en onze eigen ervaringen met burgerparticipatie in Lent.

Ter voorbereiding van deze themabijeenkomst willen we je vragen een kleine huiswerkopdracht uit te voeren: we hebben een meetlat voor burgerparticipatieprojecten ontworpen. Dat bestaat uit een invulformulier en een toelichting:

- Voor het invulformulier burgerparticipatieprojecten klik hier. [38 KB]

- Voor de toelichting op het invulformulier burgerparticipatieprojecten klik hier. [50 KB]

Als je zelf aan zo’n project deelneemt of deelgenomen hebt, zou je dan het invulformulier van de meetlat willen invullen (cijfers geven + kort toelichten) en het ingevuld vóór 1 april terug willen mailen aan info@wrlent.nl? Wij zullen deze ingevulde meetlatten vergroot uitprinten en meenemen naar de wijkraadbijeenkomst.

De avond zelf ziet er als volgt uit:

20.00 uur: opening.
de aanwezigen worden in groepen verdeeld van 5-7 personen.
Daarna maakt ieder individueel een rondgang langs de ingevulde meetlatten en probeert vervolgens op een of meer stickers aan te geven wat haar/hem cruciaal lijkt voor de toekomst van bur-gerparticipatie in Lent. De stickers worden per groep op een groot vel papier geplakt.

20.30: overleg in de kleine groep.
De groep probeert naar aanleiding van de stickers op het groepsvel tot één of meer adviezen te komen m.b.t. de toekomst van burgerparticipatie in Lent. Hou daarbij alle drie de soorten deelne-mers aan burgerparticipatie in gedachten: de bewoners, de wijkraad en de gemeente.
Elke groep wijst iemand aan die straks verslag uitbrengt aan de voltallige vergadering.

21.15: De resultaten van de kleine groepen worden gerapporteerd aan de voltallige vergadering.
Tenslotte proberen we deze resultaten samen te vatten en te ordenen.

22.00: sluiting.


Printerversie

ContactDisclaimer