Agenda wijkraad 8 mei 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur


1. opening

2. vaststellen agenda / signalen uit de wijk

3. terugblik + vervolg themabijeenkomst 3/4 `burgerparticipatie´
(verslag komt tijdens de vergadering.)

4. voortgang JOP Visveldsestraat

5. ovv status Park Lingezegen (Hotze Bleker)

6. mededelingen uit Platform Waalsprong (door Jan Rikken)

7. mededelingen/ingekomen stukken bestuur

- inbreng coalitieakkoord door Wijkraad (klik hier) [21 KB]

- coalitieakkoord, nieuw bestuur
Voor het nieuwe college-akkoord klik hier (onderaan het bericht)

- nieuwe wijkmanager

8. sluiting


Printerversie

ContactDisclaimer