Agenda wijkraad 5 juni 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

1. opening

2. signalen uit de wijk / vaststellen agenda

3. introductie nieuwe wijkmanager Eric van Ewijk

4. bibliotheekfunctie in de Ster ( toelichting Margje Milder, mgr.bibliotheken)

5. status voortgang JOP Visveldsestraat

6. verslag thema avond burgerparticipatie (als bijlage)

7. mededelingen Platform Waalsprong

8. mededelingen/binnengekomen stukken
a. status buurtsuper (locatie oude Jan Linders)
b. mail boomgaard Bekkersland (behoud en openbare toegankelijkheid)
c. aanvraag voor financiële bijdrage voor gezondheidsmarkt senioren

9. samenstelling bestuur Wijkraad

10. verslag 8 mei (klik hier)

11. rondvraag

12. sluiting

De punten 3 en 4 zijn onder voorbehoud. Beide personen zijn uitgenodigd voor 5/6. Lukt dat niet, dan wordt het 3/7.


Printerversie

ContactDisclaimer