Agenda wijkraad 3 juli 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

1. Opening

2. Signalen uit de wijk / vaststellen agenda

3. Bibliotheekfunctie in de Ster ( toelichting Margje Milder, mgr.bibliotheken)

4. Introductie nieuwe wijkbeheerder: Carline Westen.

5. Introductie nieuwe wijkmanager: Eric van Ewijk.

6. Stand van zaken verplaatsing JOP Visveldsestraat.

7. Voortgang wijkraad Lent (i.v.m. de vacatures).

8. Verslag wijkraad 5 juni 2014: klik hier.

9. Rondvraag

10. Sluiting


Opmerkingen:

1. De mededelingen vanuit het Platform Waalsprong en de mededingen van het bestuur slaan we deze keer over, omdat daar onvoldoende tijd voor is.

2. We hebben het werkplan van Tandem ontvangen (klik hier) [66 KB] . Dat wordt besproken in de wijkraad van 4 september 2014.

3. We hebben een wijkprogramma voor Nijmegen Noord ontvangen (klik hier) [165 KB] . Dat kan ook aan de orde komen in de wijkraad van 4 september 2014.


Printerversie

ContactDisclaimer