Agenda wijkraad 4 september 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

1. Opening

2. Signalen uit de wijk / vaststellen agenda

3. Festival op ’t Eiland (in 2016). Toelichting Doeko Pinkxt

4. Tandem Werkplan Noord (toelichting Paul Reuling)

5. Hulpwarmtecentrale Lent (zie omgevingsvergunning)

6. Huisvesting ouderen/verkoop sociale (senioren)woningen. Stand van zaken

7. Mededelingen wijkraadbestuur

- 7a. Evaluatie Jop Visveldsestraat/Gr. Brittaniestraat

- 7b. Definitieve locatie bushalte De Ster

- 7c. Wijkschouw Lent op 11 sept. Van 16.00 tot 18.00 uur .

- 7d. Lentmark (toelichting Hotze Bleeker)

8. Samenstelling Bestuur Wijkraad

9. Verslag Wijkraad van 3 juli 2014 (klik hier)

10. Rondvraag

11. Sluiting

Opmerking:
We hebben een document met het “Marikenniveau” voor het beheer van de openbare ruimte ontvangen. Dat kunt u hier (klik hier) [1.452 KB] inzien. Er hoort ook een inspiratieboekje bij (klik hier) [2.131 KB] .


Printerversie

ContactDisclaimer