Agenda wijkraadvergadering 6-11-2014 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Voorstelrondje.

2. Verdeling aandachtspunten aan wijkraadsleden en back-up.

3. Signalen uit de wijk/vaststellen van de agenda.

4. Terugkijken op bijeenkomsten:
a. in de Ster naar de presentatie wethouders Dhr. Frings en Mevr. Helmer.
Wat zijn de resultaten/ to do voor de wijkraad.
b. Anders denken Samen doen; bezocht door Hotze Bleeker.

5. Presentatie Maarten Broks;
Georganiseerd watersport -spel en beweegplezier op de Lentse Plas. (±15 min)

6. Speerpunten voor de komende tijd;
Jongeren: skate- crossbaan, scouting: Hotze Bleeker en Fred Tank.
zaalvoetbal jeugd Lent: Wendel van Hees (Tandem).
Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings doet voorstel.
Openbare ruimte: inventarisatie wat zijn de plannen met het eiland.
er gaat ‘n uitnodiging uit naar wethouder Bert Veldhuis.

7. Notulen Wijkraad 2-10-2014.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.


Printerversie

ContactDisclaimer