Agenda wijkraadvergadering 11-12-2014 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Voorstelrondje.

3. Presentatie wethouder Bert Veldhuis: 15min.
- wat zijn de plannan met Veur Lent, het eiland.
- Wat worden de recreatieve voorzieningen en horeca mogelijkheden.

4. Gelegenheid aan eenieder om vragen te stellen, ook n.a.v. het artikel in
de Lentse Lucht.

5. Pauze: 21.00u. - 21.10u.

6. Signalen uit de wijk/vaststellen van de agenda.

7.a Hoe staat het met het wandelpad langs de gracht aan de Turennesingel. (vraag Jan Maassen.)
7.b Verkeerssituatie Verwondering en busroute

8. Speerpunten voor de komende tijd;
- Jongeren: zaalvoetbal ???
- Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings heeft samen met Jan Hooijman ‘n plan gemaakt.
- Openbare ruimte: Platform Waalsprong.

9. Notulen Wijkraad 6 nov 2014.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.


Printerversie

ContactDisclaimer