Downloads

Dijkteruglegging
convenantdijkteruglegging.pdf
motiedijkhandhaving2feb..doc
samenvattingrvr.pdf
Rapport Oranjewoud over waterhoogte
Reactie Staatssecretaris aan de kamercommissie maart 2006
Bijlage bij de reactie STAS maart 2006
Motie Provincie 12 april 2006
Europese Hoogwaterrichtlijn
Hoorzitting 20 april 06_inspraak
Artikel Staatscourant van 26 april 2006
Verslag behandeling 1e kamer van de PKB 14 nov 2006

Voorzieningen
voorzieningenplan20012015.pdf
raadsvoorstelprogrammeringenvoorzieningen05042.pdf
raadsvoorstelbrandweerzorgwaalsprong.pdf
kaart sportpark.pdf
Voorzieningenhart Visveld, jpg
Wijkbeheerplan Lent 2006-2009

Verkeer
Inspraakreactie Platform op Aanvulling MER 2003 (12-1-07)
Inspraakreactie Platform op Keuze Verkeersinfrastructuur( 12-1-07)
Nieuwe stadsbrug
Oosterhoutsedijk (brief Frans Mikx)

Dorpsvisie
planning2dorpsvisielent.doc
Visie Kern Lent
Raadsvoorstel

Stadsbrug
persberichttracesttadsbrug.pdf
besluittracekeuze.pdf
voorsteltracekeuze.pdf

Woningbouw
voorkeursrechtvossenpels.pdf

Gemeente Nijmegen
Coalitieakkoord 2006-2010
Vivare Prestatieovereenkomst

Themabijeenkomsten
Contact maken met jongeren in de wijk (30-10-2012)
Burgerparticipatie (13-12-2012)
Burgerparticipatie vlgs. David van Reybrouck (2-10-2014)


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken