Het bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter
Ton Pennings
Coldplaystraat 6
6663HX Lent
024-3578838  
Secretaris
Patries Lessmann
Pelargoniumstraat 16
6663CR Lent
06-14833078  
Penningmeester
Fred Tank
Pink Floydstraat 62
6663HN Lent
024-3776496  
Lid
Hotze Bleeker
Pink Floydstraat 51
6663HL Lent
024-8482500  
Lid Platform Waalsprong
Jan Rikken
Zomerlindestraat 24
6663EL Lent
024-3280025  
Webmaster
Rob Tromp 


Doel

Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd.

Zij tracht haar doel te bereiken door:
* het onderhouden van kontakten ten aanzien van ontwikkelingen en problemen en het voeren van overleg met de gemeente, provincie, rijksoverheid, waterschappen en andere overheidslichamen of organen daarvan;
* informatie en voorlichting al dan niet door middel van publikaties;
* het signaleren van bedreigingen en aantastingen en het voeren van wettige bezwaarprocedures daartegen indien noodzakelijk;
* het samenwerken met andere regionale en landelijke organisaties op dit gebied;
* alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Via deze site willen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot Lent en de Waalsprong. De komende jaren zullen er veel veranderingen zijn in de infrastructuur, grote bouwactiviteiten, nieuwe voorzieningen en verkeersproblematiek.

De Ster, een nieuw voorzieningenhart voor Lent.

Laatste wijziging maandag 2 maart 2015Bezoek vandaag 4 - totaal 11056* U kunt van de pagina's een printvriendelijke
versie afdrukkenPrinterversie

ContactDisclaimer