Dijkteruglegging
convenantdijkteruglegging.pdf [96 KB]
motiedijkhandhaving2feb..doc [21 KB]
samenvattingrvr.pdf [1.201 KB]
Rapport Oranjewoud over waterhoogte [1.643 KB]
Reactie Staatssecretaris aan de kamercommissie maart 2006 [87 KB]
Bijlage bij de reactie STAS maart 2006 [1.618 KB]
Motie Provincie 12 april 2006 [85 KB]
Europese Hoogwaterrichtlijn [194 KB]
Hoorzitting 20 april 06_inspraak [25 KB]
Artikel Staatscourant van 26 april 2006 [2.020 KB]
Verslag behandeling 1e kamer van de PKB 14 nov 2006 [204 KB]

Voorzieningen
voorzieningenplan20012015.pdf [46 KB]
raadsvoorstelprogrammeringenvoorzieningen05042.pdf [78 KB]
raadsvoorstelbrandweerzorgwaalsprong.pdf [29 KB]
kaart sportpark.pdf [142 KB]
Voorzieningenhart Visveld, jpg
Wijkbeheerplan Lent 2006-2009 [961 KB]

Verkeer
Inspraakreactie Platform op Aanvulling MER 2003 (12-1-07) [60 KB]
Inspraakreactie Platform op Keuze Verkeersinfrastructuur( 12-1-07) [48 KB]
Nieuwe stadsbrug [3.757 KB]
Oosterhoutsedijk (brief Frans Mikx) [22 KB]

Dorpsvisie
planning2dorpsvisielent.doc [26 KB]
Visie Kern Lent
Raadsvoorstel [45 KB]

Stadsbrug
persberichttracesttadsbrug.pdf [37 KB]
besluittracekeuze.pdf [9 KB]
voorsteltracekeuze.pdf [154 KB]

Woningbouw
voorkeursrechtvossenpels.pdf [1.214 KB]

Gemeente Nijmegen
Coalitieakkoord 2006-2010
Vivare Prestatieovereenkomst [141 KB]

Themabijeenkomsten
Contact maken met jongeren in de wijk [2.247 KB] (30-10-2012)
Burgerparticipatie (13-12-2012) [347 KB]
Burgerparticipatie vlgs. David van Reybrouck (2-10-2014) [761 KB]


Printerversie

ContactDisclaimer